แวบหนึ่งถึงธรรม  

  RSS

admin
(@admin)
Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 44
30/09/2018 9:05 am  

ใบไม้ร่วงหล่น ผู้คนล้มหาย

เกิดแก่เจ็บตาย เวียนว่ายใช้กรรม

ทำดีได้ดี คงมีสุขล้ำ

จิตใจไฝ่ธรรม นำทางสงบเย็น

 ชีวิตที่แท้ เพียงแค่รู้เห็น

สุขทุกข์ลำเค็ญ เป็นสิ่งธรรมดา

เปิดใจให้กว้าง ปล่อยวางเบื้องหน้า

ให้ธรรมนำพา ชีวาเบิกบาน

 

 

 

 

 

 

 

 


ReplyQuote
Share: