เอา ปตท.คืนมา  

  RSS

admin
(@admin)
Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 44
15/09/2018 11:03 pm  

น้ำมันขึ้นราคาน่าโมโห

ใครคุยโม้คืนความสุขกลับทุกข์ถม

เขาผูกขาดกินเรียบเหยียบเราจม

รัฐฯทำหูทวนลมไร้ทบทวน


ReplyQuote
Share: