ประเทศ..มี  

  RSS

admin
(@admin)
Member Admin
Joined:1 year  ago
Posts: 44
27/10/2018 8:00 am  

ยิ่งจับก็ยิ่งดังสร้างกระแส
ยิ่งขู่ก็ยิ่งแพ้รังแกเขา
ยิ่งปิดก็ยิ่งเห็๋นเหม็นไม่เบา
ยิ่งพูดก็ยิ่งเขลาเห่าใบตอง


ReplyQuote
Share: